Alla anstalter
Alfabetiskt
Enligt klassifikation
Vårdanstalter
Privata sjukhus
HUCS
Jour
Läkarstationer och motsvarande med tidsbeställning
Fostervattenundersökning
Hörselrehabilitering
Körförmåga- och trafikmedicinska undersökningar
Laboratorier
Mammografi-undersökningar
Osteoporosundersökningar
Placentabiopsier
Plastikkirurgiska stationer
Röntgeninstitut
Skelningsoperationer
Snarkning/sömnapné
Starroperationer
Sömnregistreringar
Sömnstörning
Ultraljudundersökningar
Privata anstalter för fysikalisk undersökning och behandling
Övriga hälsovårdstjänster
Fotvårdanstalter
Fotvårdare
Optiska affärer
Apotek
printbar version
PRIVATA SJUKHUS
Vårdanstalt Information
Bulevardin klinikka Oy Bulevarden 22, 00120 Helsingfors, tfn (09) 681 1390, www.bulevardinklinikka.fi.
Docrates Cancersjukhus Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors, tfn 010 773 2000, ma-to 8-18, pe 8-16. s-posti: sairaala@docrates.com, www.docrates.com.
HYKSin Oy Vi erbjuder universitetssjukhusets tjänster för privata patienter. De erfarna specialistläkare av Helsingfors Universitetets Centralsjukhus samt dess anläggningar och utrustning står till din tjänst. Vår kundtjänst tel. 010 328 1900 eller email:info@hyksin.com. Internet : www.hyksin.fi. Välkommen.
Silmäsairaala Silmäasema Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi. Operationförfrågningar 050 357 0110. www.silmasairaala.fi. Pålitlig ögonkirurgi. Opererande ögonläkare: Esko Järvinen, Kari Krootila, Juha Lehtosalo, Laura Lindberg, Jukka Sulonen, V-P Suomalainen, Kaarina Vannas, Tuuli Valle, Juha Rajaste, Raimo Uusitalo, Timo Tervo, Kaarina Tervo, Sebastian Eskelin, Torsti Sihvola, Eeva Linnolahti, Päivi Toivonen, Juhani Pietilä, Jarno Ylitalo, Petri Mäkinen, Sakari Suominen.
SILUETTI, esteettisen kirurgian yksityissairaala Norra Esplanaden 35, 00100 Helsingfors, tfn 010 324 6400, www.siluetti.fi. Från Siluet finner du också plastikkirurgi, blodkirurgi, tandläkare, hudspecialist samt anti-aging tjänster.

HUCS
Vårdanstalt Information
HUCS Patienter med läkarremiss tas emot för vård. Olycksfall och akuta sjukdomsfall utreds också utan läkarremiss. Remissen får man av egen hälsostation, arbetarhälsovården eller privatläkare. Vid inskrivningen bör patienten uppvisa sin sjukförsäkringskort eller annan utredning av personbeteckning. Mera information hittar man på internetsidan www.hus.fi, växel (09) 4711 eller hälsorådgivning t. (09) 10 023.

Sjukhus med jouren:
Barnkliniken
Barnmorskeinstitutet
Jorv sjukhus
Kvinnokliniken
Pejas sjukhus
Tölö sjukhus
Ögon-öronsjukhuset
.

JOUR
Vårdanstalt Information
Silmäsairaala Silmäasema Operationförfrågningar tfn 050 357 0110, www.silmasairaala.fi, Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi. Ögonläkarjour vardagar med tidsbeställning.

LÄKARSTATIONER OCH MOTSVARANDE MED TIDSBESTÄLLNING
Vårdanstalt Information
Aino, Klinikka Mechelinsgatan 17 B, 00100 Helsingfors, tfn 020 860 7553. Tidsbeställning kl 9-12.
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi.
Må-to 8-19.30, fre 8-16.
– gynekologi
– gynekologiska ingrepp
– laboratorieundersökningar
– fostervatten- och placentaundersökningar
– kolposkopiundersökningar
– mammografiundersökningar
– ultraljudundersökningar/videofilm.av.fostret
– bendensitometri.
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors, tfn 010 231 1480. www.uniklinikka.fi, ajanvaraus@vitalmed.fi.
Itäkeskuksen Poliklinikka Oy Åbohusvägen 4 B, IV vån., 00930 Helsingfors, tfn (09) 323 9240. Öppet må-fre 8.15-16. Allmänmedicinska- och kirurgiska tjänster.
Silmäsairaala Silmäasema Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi. Operationförfrågningar tfn 050 357 0110, www.silmasairaala.fi.
Specialläkarmottagning i ögonsjukdomar:
Sebastian Eskelin, Aurora Heickell, Heidi Helenius, Kristiina Jämsen, Inka Ojala, Sirje Peltonen, Tuula Pohjalainen, Reijo Ralli, Johanna Sarmela, Heikki Swan, Kirsti Talvensaari, Marja Wuokko, Aino Jaakkola, Päivi Ranta, Iiro Rajantie, Nina Lindbohm.
Opererande ögonläkare: Sebastian Eskelin, Mika Harju, Esko Järvinen, Kari Krootila, Juha Lehtosalo, Laura Lindberg, Eeva Linnolahti, Samy Mrena, Teemu Mäkitie, Juha Rajaste, Jukka Sulonen, V-P Suomalainen, Kaarina Tervo, Timo Tervo, Raimo Uusitalo,Tuuli Valle, Kaarina Vannas.
Ögonlaboratorium: Ögontrycksmätningar, synfältsundersökningar och fotografering av ögonbotten, OCT3 -undersökningar.
SILUETTI, esteettisen kirurgian yksityissairaala Norra Esplanaden 35, 00100 Helsingfors, tfn 010 324 6400, www.siluetti.fi. Från Siluet finner du också plastikkirurgi, blodkirurgi, tandläkare, hudspecialist samt anti-aging tjänster.
Urheilulääketieteen Säätiön Helsingin urheilulääkäriasema Paasikivigatan 4, 00530 Helsingfors, tfn (09) 434 2100. Tidsbeställning kl. 8-15. Allmän- och specialistläkarmottagning, hälso- och konditionkontroll och fysiska tester av prestationsförmåga.
Ögönlaboratoriet Optokari OY Nyyrikkivägen 20, 02100 Esbo, tfn (09) 467 467, www.optokari.fi.
Öronläkarstation Aino Järnefeltsgatan 1, 04400 Träskändä, tfn (09) 2790 2300, 045 7750 2875, www.korvalaakarikeskusaino.fi.

FOSTERVATTENUNDERSÖKNING
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Läkarna: Ansa Aitokallio-Tallberg , Erja Halmesmäki, Mika Nuutila, Kari Teramo .

HÖRSELREHABILITERING
Vårdanstalt Information
Öronläkarstation Aino Järnefeltsgatan 1, 04400 Träskändä, tfn (09) 2790 2300, 045 7750 2875, www.korvalaakarikeskusaino.fi.

KÖRFÖRMÅGA- OCH TRAFIKMEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR
Vårdanstalt Information
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors, tfn 010 231 1480. email: unitutkimus@vitalmed.fi.
Speciella trafikmedicinska undersökningar och mångsidiga testningar av körförmåga. Körprov med en personbil eller lastbil.
Ansvarig forskare och läkare, docent i neurologi Markku Partinen, specialitet i trafikmedicin.

LABORATORIER
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Må-to 8-19.30, fr 8-16.
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors, tfn 010 231 1480.
KNF-Laboratoriot Oy Norra Hesperiagatan 17 A, 00260 Helsingfors, tfn 010 346 5540. EEG-, ENMG- och sömnundersökningar.
Silmäsairaala Silmäasema Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi.
Tidsbeställning må-to 9-18, fre 9-16.
Ögonlaboratorium: Ögontrycksmätningar, fotografering av ögonbotten, synfältsundersökningar, glaukomundersökningar, OCT- och GDX-undersökningar.

MAMMOGRAFIUNDERSÖKNINGAR
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi.
UltraRöntgen Utterhällsstranden 2 b, 00180 Helsingfors, tfn (09) 682 2404, fax (09)682 2089.

OSTEOPOROSUNDERSÖKNINGAR
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi.

PLACENTABIOPSIER
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Läkarna: Ansa Aitokallio-Tallberg , Erja Halmesmäki, Mika Nuutila, Kari Teramo .

PLASTIKKIRURGISKA STATIONER
Vårdanstalt Information
SILUETTI, esteettisen kirurgian yksityissairaala Norra Esplanaden 35, 00100 Helsingfors, tfn 010 324 6400, www.siluetti.fi. Siluetti är ett privatsjukhus för estetisk kirurgi. Vi har plastikkirurgi, blodkirurgi, tandläkare och hudspecialist.

RÖNTGENINSTITUT
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Mammografiundersökningar.
UltraRöntgen Utterhällsstranden 2 b, 00180 Helsingfors, tfn (09) 682 2404, fax (09)682 2089.

SKELNINGSOPERATIONER
Vårdanstalt Information
Silmäsairaala Silmäasema Operationförfrågningar tfn 050 357 0110, www.silmasairaala.fi, Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi. Opererande ögonläkare: Laura Lindberg och Päivi Toivonen.

SNARKNING / SÖMNAPNÉ
Vårdanstalt Information
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors, tfn 010 231 1480. unitutkimus@vitalmed.fi, www.uniklinikka.fi.
KNF-Laboratoriot Oy Norra Hesperiagatan 17 A, 00260 Helsingfors, tfn 010 346 5540.
Öronläkarstation Aino Järnefeltsgatan 1, 04400 Träskändä, tfn (09) 2790 2300, 045 7750 2875, www.korvalaakarikeskusaino.fi.

STARROPERATIONER
Vårdanstalt Information
Silmäsairaala Silmäasema Centralgatan 6 E, 3 vån, 00100 Helsingfors, tfn 010 190 201, fax (09) 698 0543 www.silmaasema.fi.

SÖMNREGISTRERINGAR
Vårdanstalt Information
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors010 231 1480. unitutkimus@vitalmed.fi
www.uniklinikka.fi
www.vitalmed.fi.
KNF-Laboratoriot Oy Norra Hesperiagatan 17 A, 00260 Helsingfors010 346 5540. Kliniska neurofysiologiska undersökningar: EEG, ENMG (nervbaneundersökningar), QST (känseltröskelmätning). Rekistrering av sömnstörningar (sömnapnea, snarkning) hemma.

SÖMNSTÖRNING
Vårdanstalt Information
HELSINGIN UNIKLINIKKA / Vitalmed Oy Cittertorget 3, 2. vån., 00380 Helsingfors, tfn 010 231 1480. unitutkimus@vitalmed.fi, www.uniklinikka.fi. Helsingin Uniklinikka har specialiserat sig på diagnostik och vård av följande sjukdomar och symptom: sömnlöshet, trötthet, hypersomni, utmattning, snarkning, sömnapne, rastlösa ben, narkolepsi och problematiska och sälsynta sömnströningar samt epilepsi och smärtsyndrom
Undersökningar: polygrafiska sömnregistreringar på laboratoriet eller hemma; fortsatt blodtrycksmätning (beat-to-beat-metod) Specialläkarmottagning i sömnmedcin. Ansvarig läkare neurolog Gabriele Sved. Forskningsöverläkare: Docent i neurologi Markku Partinen, specialläkare i sömnmedicin.

ULTRALJUDUNDERSÖKNINGAR
Vårdanstalt Information
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Läkare: Bruno Cacciatore.
UltraRöntgen Utterhällsstranden 2 b, 00180 Helsingfors, tfn (09) 682 2404, fax (09)682 2089.

PRIVATA ANSTALTER FÖR FYSIKALISK UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING
Vårdanstalt Information
Auron Oy OMT-keskus, Centralgatan 6 E, 00100 Helsingfors, tfn (09) 341 7120.
Femeda Läkarstation Kalevagatan 9 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 7510 1000, www.femeda.fi. Fysioterapi för urininkontinens besvär.

FOTVÅRDANSTALTER
Vårdanstalt Information
Terveet jalat jalkahoitolat Ab Mechelinsgatan 23, 00100 Helsingfors, tfn (09) 449 554. Konvaljvägen 5 A, Dickursby, tel. (09) 857 1231 och Botbyhöjdens köpcentrum tel. (09) 323 4535 och Skogsbäcksvägen 16, Månsas, tel. (09) 724 5540.

FOTVÅRDARE
Vårdanstalt Information
Hagstedt, Terttu Fotklinik Pedicura Kb, Auroragatan 15, 00100 Helsingfors, tfn (09) 499 723.

OPTISKA AFFÄRER
Vårdanstalt Information
Malmin Optiikka Ky Nedre Malms torg 5, 00700 Helsingfors, tfn (09) 345 1727.

APOTEK
Vårdanstalt Information
Apotek Medena Östergatan 1-5 a 23, 00930 Helsingfors, tfn (09) 4152 2200. Må-fre 9-21, lö 10-19 sö och helgdagar 10-18. www.apteekkimedena.fi.
Apoteket Carelia Runebergsgatan 46 (i hörnet av Tölötorg), 00260 Helsingfors. tfn (09) 2538 5300, fax (09) 2538 5320. Vardagar 8.30-18.00, lö 9.30-15.30, sommar- lördag 9.30-14.30.
Apoteket i Gårdsbacka Köpvägen 4, 00940 Helsingfors, tfn (09) 350 5080. för läkäre (09) 3505 0850, fax (09) 308 800, må-fre 8-20, lö 9-18.
Apoteket Tre Smeder se Apteekkimarket Centrum.
Apteekki Bulevardia Bulevarden 13, 00120 Helsingfors, tfn (09) 694 0088, fax (09) 693 1735, www.apteekkibulevardia.com. vardagar. 8.30-19, lö 10-17.
Apteekkimarket Centrum Jakobsgatan 3, 00100 Helsingfors, tfn (09) 681 1540, fax (09) 6811 5454. e-mail apteekkimarket@apteekkimarket.fi. Vi betjänar må-to 8.30 - 20, fre 8.30 - 18, lö 10-16 och sö 12 - 16.
Apteekkimarket Smedjebacka Smedjebackavägen 12, 00360 Helsingfors, tfn (09) 554 144, fax (09) 3406 0950. pajamaki@apteekkimarket.fi. Vi betjänar må-fre 10-18, lö 10-15, sö och vardagshelg stängt.
Arabiastrandens Apotek Tavastvägen 111, 00560 Helsingfors, tfn (09) 868 9160. Må-fre 9-20, lö 9-18.
Baggböle Apotek Baggbölevägen 56, 00660 Helsingfors, tfn (09) 724 8479, (09) 724 7146.
Berghällsapoteket Broholmsgatan 11, 00530 Helsingfors, tfn (09) 7268 5450. Vardagar 8.30 -18, lö 9-15.
Björkby Apotek, Citymarket Ojalehdonkuja 1, 01400 Vanda, tfn (09) 871 0826, fax (09) 871 1198. Må-fre 8.30-21, lö 9-18, sö och helgdagar (när CM öppet) 12-16, www.koivukylanapteekki.fi, apteekki@koivukylanapteekki.fi.
Brunnsparkens Apotek Jungfrustigen 10, 00140 Helsingfors, tfn (09) 655 069, (09) 636 861, fax (09) 666 524. Må-fre 8.30-18, lö 9-15. I juli må-fre 9-18, lö 9-14.
Dickursby Första Apotek Konvaljv. 11, 01300 Vanda, tfn (09) 836 2540. Må- fre 8-22, lö- sö 10-18.
Drumsö Centralapotek Drumsövägen 35, 00200 Helsingfors, tfn (09) 671 415, fax (09) 682 0103. Vardagar 8.30-19, lördagar 10 -15, söndagar stängt. I juli vardagar (må-fre) 8.30-18, lördagar 10 -14.
Hertonäs Apotek Skidbacksvägen 14, 00810 Helsingfors, tfn (09) 759 4780. asiakaspalvelu@herttoniemenapteekki.fi
Vi betjänar må-fre 8 - 20, lö 9-17.
Hyrylä Apotek se Tusby I Apotek.
Kervo Centralapotek Kauppakaari 4, 04200 Kervo. för kunder 274 7930, för läkare (09) 2747 9330, fax (09) 242 9613. Udda veckor må-fre 8.30-21, lö 8.30-19, sö och helgdagar 11-17 sö och helgdagar stängt. Jämna veckor må-fre 8.30-19, lö, sö och helgdagar stängt.
Kirkkonummen Uusi Apteekki Munkullavägen 29, 02400 Kyrkslätt. tfn 020 728 1890. Vi betjänar må-fre 9-21, lö 9-18. Sö - och helgdagar 10-18. www.kirkkonummenuusiapteekki.fi, apteekki@kirkkonummenuusiapteekki.fi.
Korso Apotek Kungsörnsv. 6, 01450 Vanda, tfn (09) 838 6600, fax (09) 8386 6060. För läkare (09) 8386 6011, må-fre 8.30-20, lö 8.30-16.
Kottby Apotek Kottbyvägen 8, 00600 Helsingfors. (09) 791 335, (09) 793 332 (för läkare), fax (09) 724 8142, 8.30-19 (9-15), sommartid 8.30-18 (9-14).
Kronohagens Apotek Elisabetsgatan 21, 00170 Helsingfors, tfn (09) 612 0760, fax (09) 6120 7660. Må-fre 8.30-18, lö 9-14.
Lill Hoplax Filialapotek Korpasbackavägen 4, 00300 Helsingfors, tfn (09) 436 1270, fax (09) 436 1280. må-fre 9-18.
Masala Apotek Masala köpcentrum,Tinagränden 2, 02430 Masaby. tfn 020 728 1897, fax 020 728 1898. Må-fre 9-19,lö lö 10-14.
Munksnäs Apotek Professorsplatsen 2, 00330 Helsingfors, tfn (09) 477 0100, fax (09) 241 0441. 8.30-18.30 (lö 9-15).
Månsas Apotek Baggbölevägen 10, 00630 Helsingfors, tfn (09) 724 8543, fax (09) 754 5576. Må-to 8.30-19, fre 8.30-18, lö 9-15.
Runebergs Apotek Runebergsgatan 32, 00100 Helsingfors, tfn (09) 436 6560, fax (09) 4366 5666. må- fre 8.30-19, lö 10-16, sommartid må-fre 8.30-18, lö 10-15.
Smedjebacka Apotek se Apteekkimarket Smedjebacka.
Södra-Haga Apotek Köpingsvägen 26, 00320 Helsingfors, tfn (09) 587 2600, (09) 587 2646, fax (09) 241 4166. 8.30-18 (9-14), sommartid 8.30-18 (9-13). Julilördagar stängt.
Sörnäs Apotek Tavastvägen 58-60, 00500 Helsingfors, tfn (09) 774 4850, (09) 7744 8510. Må-fre 8.30-19 (18.00), lö 9-15 (9-14).
Tusby I Apotek Hyryläntie 9, 04300 Tusby, tfn (09) 274 5440, fax (09) 2745 4415. vardagar 8.30-21 (17), sö och helgdagar 12-17.
Universitetets Apotek Kundtjänstnummer för läkare 030 020 202 (0,2 e /min+lna/msa). (varje dag kl 7-24) Kontakt information för läkaren:
Helsingfors
Mannerheimvägen 5 / Brunnsgården
Må-fre 7-24, lö-sö 8-24. Telefonrecept (för läkare) tfn (09) 5420 4870. Fax (09) 5420 4800.
Mannerheimv. 96
Alltid öppet. Telefonrecept (för läkare) tfn (09) 5420 4980. Fax (09) 5420 4997.
Nedre-Malms torg 5
Må-lö 7-22, sö 9-22. Telefonrecept (för läkare) tfn (09) 5420 4780. Fax (09) 5420 4779.
Prismakeskus Viikki Vikstorget 3
Må-fre 8-21, lö 8-20, sö då affärerna är öppna 10-19.
Telefonrecept (för läkare) (09) 5420 4900, fax (09) 5420 4950Vanda
Tammisto, Valimovägen 9 (K-citymarket)

Må-fre 8-22, lö 8-21, sö 11-21. Telefonrecept (för läkare) (09) 5420 4951, fax (09) 5420 4953
www.ya.fi .
Vallgårds Apotek Backasgatan 29, 00550 Helsingfors, tfn (09) 753 1878, (09) 753 7918. må-fre 8.30-18, lö 9-15 (14).
Åggelby Apotek tfn (09) 7562 9910, (09) 756 2990. Må-to 8.30-19(18), fre 8.30-18, lö 9-15 (14).