Välkommen!

Till Läkarförteckningens websidor.

Nyhet
Nu finns fulltextsökmöjlighet också med Läkare och Vårdanstalter!

Försök med din mobil www.laakariluettelo.com!
Du kan ringa direkt till numret i katalogen!

Det är lätt att använda Läkarkatalogen via nät:
Adressen är den ena och den samma http://www.laakariluettelo.com.
Du väljer bara språket att börja med katalogen.
Du kan altså ringa, skicka e-post och övergå till en annan websida direkt.
Du kan ge feedback fortfarande om din mobil och dess funktioner!
Tack på förhand!

PS. Du kan använda Läkarkatalogen som du gillar mest: Papper, nät eller mobilt!
Papperversionen kan beställas genom e-post tsto.hly@fimnet.fi. Katalogen är till buds både på svenska och på finska.
Den nya Läkarkatalogen utkom den 15.9.2018. Beställ genast det viktiga uppslagsverket!